W czym może pomóc analiza SWOT?

Analiza SWOT to bardzo proste narzędzie używane przez wielu przedsiębiorców i ekonomistów na całym świecie. Jak nietrudno się domyśleć, jest bardzo pożyteczne i możemy wyciągnąć z niej wiele danych, które nie tylko mówią nam to, co sami wprowadzimy, ale także pozwalają popatrzeć na bardziej skomplikowane problemy szerzej i zdecydować, czy nasze mocne i słabe strony są w stanie w jakiś sposób się zrównoważyć.

Określamy nasz obecny i przyszły potencjał
Analiza SWOT skupia się przede wszystkim na ocenie potencjału naszego przedsiębiorstwa. Bez względu na to, czy prowadzimy wielką międzynarodową spółkę, czy tylko jednoosobową działalność gospodarczą, każdy z nas może przygotować ją dla siebie albo zlecić to firmie zewnętrznej. Oczywiście w przypadku naszego własnego działania możemy trochę naginać fakty, aby analiza pokazała, że faktycznie możemy spokojnie rozwijać się w szybkim tempie, dlatego czasem lepiej poświęcić tę pracę komuś innemu. Wnioski z niej płynące powiedzą nam, ile jeszcze możemy wycisnąć z naszego rynku.

Widzimy pojawiające się okazje
Poza określaniem naszego własnego potencjału analiza SWOT może podpowiedzieć nam, gdzie czekają na nas okazje i szanse. Być może za chwilę rynek otworzy się na nową technologię, którą produkujemy albo sprzedawcy chętniej zaczną korzystać z naszych kanałów sprzedaży. Aby wyciągać takie wnioski, musimy jednak dobrze poznać nasz rynek, czytać branżowe pisma albo samodzielnie przeprowadzać dodatkowe analizy wśród klientów. To nie jest łatwa praca, ale cała wiedza zebrana razem w postaci analizy SWOT będzie dla nas bardzo cenna, szczególnie jeśli ostatnio mniej sobie radzimy.

Zachęcamy innych do inwestowania
Analiza SWOT to często dołączany do biznesplanu element, który jednocześnie jest jego najbardziej czytelną częścią. Przeważnie zaprezentowana w postaci graficznej od razu pozwala określić osobie, która ją czyta, jakie mamy szanse i zagrożenia na rynku. Wprawne oko szybko zdecyduje, czy nasze przedsiębiorstwo jest na tyle obiecujące, żeby inwestować w nie pieniądze. Dobrze przygotowana analiza pokaże osobom z zewnątrz, że poważnie zajmujemy się prowadzeniem firmy, zdajemy sobie sprawę z sytuacji panującej na rynku i jesteśmy gotowi działać, kiedy przyjdzie na to czas. W ten sposób wyglądamy na profesjonalistów.

1 thought on “W czym może pomóc analiza SWOT?

  1. Analiza SWOT to bardzo przydatne narzędzie to zweryfikowania potencjalnego biznesu, ale także do analizy własnych mocnych oraz słabych stron.

Comments are closed.