Kim jest ekonomista?

Ekonomistą nazywamy osobę, która zawodowo zajmuje się finansami.

Do zakresu działań, które podejmuje ekonomista, należą między innymi badania weryfikujące teorie ekonomiczne, a także tworzenie nowych teorii. Istnieje podział ekonomistów na ekonomistów praktyków oraz ekonomistów teoretyków. Działania obu tych grup wzajemnie się uzupełniają.

W zakres obowiązków ekonomisty wchodzą między innymi: analiza danych rynkowych, projektowanie polityki ekonomicznej kraju, analiza porównawcza systemów ekonomicznych, szukanie sposobów zwiększania wydajności mechanizmów funkcjonowania gospodarki, a także ocena celów oraz skuteczności narzędzi polityki makroekonomicznej, sektorowej państwa i narzędzi polityki regionalnej.

Aby zostać ekonomistą należy między innymi ukończyć studia na kierunku ekonomia, mieć obszerną wiedzę z zakresu finansów, a także wiedzieć sporo na temat funkcjonowania rynku i gospodarki. Zarobki w opisywanym zawodzie różnią się między sobą w zależności od tego, gdzie dany specjalista podjął zatrudnienie.